HMS ved Institutt for elkraftteknikk

Diverse linker til hjelp i HMS-arbeidet ved instituttet

 

RISIKOVURDERING: RISK ASSESSMENT:
Mal for kartlegging av risikoforhold Template for survey of risk
Skjema for risikovurdering
Risk assessment form
 
 
FELTARBEID
FIELD WORK:
Feltkort, ansvarlig
Field card, responsible
Feltkort, deltaker
Field card, participant
Retningslinje for feltarbeid
Fieldwork guidelines
 
 
MEST AKTUELLE FORSKRIFTER OG PROSEDYRER:
MOST RELEVANT REGULATIONS
Sikkerhetsprosedyrer ved IME-fakultetet
Health Safety Environment Instructions

 

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)

Safety regulations related to the maintenance and operation of electrical installations

SE1Forsøk med spenning begrenset oppad til 1000V

SE1 Helseundersøkelse ved strømstøt eller strømgjennomgang i kroppen

SE1.3 Adgang til Elkrafttekniske laboratorier

SE1.3 Arbeid Under Spenning (AUS) i lavspennngsanlegg

SE1.3 Betjening av sikringer i lavspente fordelingstavler og bruk av variatorer

SE1.3 Bruk av varmeelement til oppvarming i forsøksoppsett

SE1.3 Bruk av varmeelement til oppvarming i forsøksoppsett

SE1.3 Forsøk med opptransformert spenning ver 1000 V

SE1.3 Kontroll og vedlikehold av betjeningsstenger

SE1.3 Kontroll og vedlikehold av sikkerhetssutstyr i elkraftlaboratoriene

SE1.3 Kontroll og vedlikehold av trefase flyttbare jordingsapparater

SE1.3 Tilgjengeliggjøring av elkrafttekniske laboratorier for trygg innsats fra brannvesenet

SE1.3 Kontroll og vedlikehold av spenningsprøvere og spenningsindikatorer

 

 

 

Oversikt over Ledere for sikkerhet (LFS)
Overview of Leader for safety for high voltage experiments

Oversikt over Ansvarlig for arbeid (AFA) NTNU

Oversikt over Ansvarlig for arbeid (AFA) SINTEF

 
Melding om ulykke eller uønsket hendelse/tilstand
Report of accident or undesirable incident/conditions
Pålegg om bruk av personlig verneutstyr
 
AKTUELLE LINKER:
 
Stoffkartotek HMS
 
Beredskapsplan
 
HMS samarbeidsavtale med SEfAS
 
IME Fakultetets HMS web-side
 

 

 

 


Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: www@elkraft.ntnu.noSist oppdatert: Dato: Til NTNUs hovedside Til fakultetets hovedside Til instituttets hovedside 07.06.2005