HMS ved Institutt for elkraftteknikk

Driftsinnstukser for NTNU, Institutt for elkraftteknikk og SINTEF Energiforskning AS

NTNU-1 Driftsinstruks for kontaktperson

SEfAS-1 Driftsinstruks for kontakperson
NTNU-2 Adgang for leder for sikkerhet LFS SEfAS-2 Adgang for leder for sikkerhet LFS
NTNU-3 Adgang for leder for kobling LFK SEfAS-3 Adgang for leder for kobling LFK
NTNU-4 Adgang for LFS og LFK til å drive forsøk i Bryter-/høystrømlab SEfAS-4 Adgang for LFS og LFK til forsøksvirksomhet i høysp.haller og klimarom
NTNU-5 Adgang for personer som utfører lab.forsøk med spenning over 1000 V SEfAS-5 Adgang for personer som utfører lab.forsøk med spenning over 1000 V

 


Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: www@elkraft.ntnu.noSist oppdatert: Dato:22.1.2009